Implantologia

Faza chirurgiczna:
implant premium 2500
implant optimum 1700-2000
implant ceramiczny 2800
implant Trabecular 4000
Faza protetyczna:
łącznik i korona premium 2000-2700
łącznik i korona optimum 1800-2300
łącznik i korona ceramiczna 2500-3200
Stabilizacja protezy całkowitej na implantach (proteza w cenie):
szczęka (4-6 implantów) 8000-16000
żuchwa  (2-4 implanty) 5000-13000
Podniesienie dna zatoki szczękowej:
metoda zamknięta 1000 + biomateriał
metoda otwarta 2000 + biomateriał
rozszczepienie wyrostka zębodołowego 2000 + biomateriał