Implantologia

Faza chirurgiczna:
implant premium 2000
implant optimum 1400
implant ceramiczny 2200
implant Trabecular 3000
Faza protetyczna:
łącznik i korona premium 2000-2700
łącznik i korona optimum 1600-2200
łącznik i korona ceramiczna 2500-3200
Stabilizacja protezy całkowitej na implantach (proteza w cenie):
szczęka (4 implanty) 6000
żuchwa  (2 implanty) 4000
Podniesienie dna zatoki szczękowej:
metoda zamknięta 1000 + biomateriał
metoda otwarta 1500 + biomateriał
rozszczepienie wyrostka zębodołowego 1000 + biomateriał