Implantologia

Faza chirurgiczna:
implant premium THOMMEN 3000
implant optimum ICX Templant 2500
implant ceramiczny ICX Templant 3500
implant Trabecular Zimmer 5000
Faza protetyczna:
łącznik i korona premium 3000-3500
łącznik i korona optimum 2500-3000
łącznik i korona ceramiczna 2500-3200
Stabilizacja protezy całkowitej na implantach (proteza w cenie):
szczęka (4-6 implantów) 12000-16000
żuchwa  (2-4 implanty) 8000-12000
Podniesienie dna zatoki szczękowej:
metoda zamknięta 1000 + biomateriał
metoda otwarta 2500 + biomateriał
regeneracja kości 2500 + biomateriał