Implantologia

Faza chirurgiczna:
implant premium THOMMEN 2500-2800
implant optimum ICX Templant 2000-2500
implant ceramiczny ICX Templant 2800
implant Trabecular Zimmer 5000
Faza protetyczna:
łącznik i korona premium 2300-2900
łącznik i korona optimum 2000-2300
łącznik i korona ceramiczna 2500-3200
Stabilizacja protezy całkowitej na implantach (proteza w cenie):
szczęka (4-6 implantów) 8000-16000
żuchwa  (2-4 implanty) 5000-13000
Podniesienie dna zatoki szczękowej:
metoda zamknięta 1000 + biomateriał
metoda otwarta 2000 + biomateriał
regeneracja kości 2500 + biomateriał