Pracownia Radiologiczna

Zdjęcie:
pojedynczego zęba rvg 10
pantomograficzne 40
cefalometryczne 60
stawów skroniowo-żuchwowych 70
zatok szczękowych 70
Tomografia:
pojedynczego zęba 80
1 łuku zębowego 120
szczęki i żuchwy 170
zatok szczękowych 150
zatok czołowych 200