Gwarancja

Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w naszych gabinetach udzielamy gwarancji.
Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu. W ramach tych wizyt niezbędne jest regularne, profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu oraz leczenie nowych ubytków próchnicowych.

Wypełnienia światłoutwardzalne

 • gwarancji udzielamy na 2 lata w przypadku zębów stałych
 • w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • w uzębieniu mlecznym gwarancji udzielamy na 6 miesięcy

Uzupełnienia porcelanowe

 • w przypadku uzupełnienia wszystkich braków gwarancji udzielamy na 3 lata
 • w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
 • po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych w ciągu 6 miesięcy istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 3 lat
 • w przypadku bruksizmu – czas gwarancji zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych pacjenta

Wkłady koronowo-korzeniowe

 • gwarancji udzielamy na 1 rok
 • w przypadku braków w uzębieniu okres gwarancji jest ustalany indywidualnie
 • w przypadku bruksizmu – czas gwarancji zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych pacjenta

Protezy ruchome

 • gwarancji udzielamy na 2 lata
 • w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu udzielamy gwarancji na 6 miesięcy
 • po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych w ciągu 6 miesięcy istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat
 • w przypadku bruksizmu – czas gwarancji zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych pacjenta

Gwarancją nie są objęte:

 • prace tymczasowe (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)
 • prace przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • leczenie gdy bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia endodontycznego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia endodontycznego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia
 • korekt wykonanych poza naszą praktyką
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi (zalecenia higieniczne, używanie szyn zgryzowych)
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieszczęśliwych wypadków oraz urazów mechanicznych
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po chemio- i radioterapii)
W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wystąpienia problemu. Przekroczenie w/w terminu powoduje utratę gwarancji.