Leczenie kanałowe – endodoncja

Cena obejmuje znieczulenie i zdjęcia rtg. Cena nie obejmuje odbudowy utraconych tkanek korony zęba.
zęby sieczne i kły 350-450
zęby przedtrzonowe 450 do 600
zęby trzonowe 600 do 900
Endodoncja pod mikroskopem:
ząb jednokanałowy 500
ząb dwukanałowy 750
ząb trójkanałowy 1000
za każdy dodatkowy kanał 250
usunięcie złamanego narzędzia z kanału 350
zamknięcie perforacji MTA 200 do 350