Pracownia radiologiczna

Zdjęcie:
pojedynczego zęba rvg 10
pantomograficzne 50
cefalometryczne 70
stawów skroniowo-żuchwowych 80
zatok szczękowych 80
Tomografia:
pojedynczego zęba 90
1 łuku zębowego 130
szczęki i żuchwy 200
zatok szczękowych 150
zatok czołowych 200